Privacyverklaring

Putten Vakantieverhuur, gevestigd aan Alzira 8, 5629 NJ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hier lees je alles over de manier waarop wij jouw gegevens bewaren. Laten we beginnen met onze SSL. Onze website is beveiligd, dit herken je aan het slotje die je ziet voor onze URL in de balk.  

Contactgegevens:

https://www.curacaovakantiehuis.com

Alzira 8, 5629 NJ Eindhoven

+31 6 39295669

Tim van der Putten is de Functionaris Gegevensbescherming van Kasnakorsou Hij is te bereiken via info@curacaovakantiehuis.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Curaçao Vakantiehuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@curacaovakantiehuis.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Curaçao Vakantiehuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het doorgeven van contactgegevens aan de beheerder/eigenaar. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken om in contact met je te treden. Eigenaar heeft bij aanmelden contractueel akkoord gegeven deze gegevens niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Voor het versturen van een periodieke nieuwsbrief

– Curaçao Vakantiehuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Curaçao Vakantiehuis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–     Periode van maken reservering tot 14 dagen bij thuiskomst boeker

–     Ten behoeve van het versturen van een periodieke nieuwsbrief tot jij jezelf uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden

Curaçao Vakantiehuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Curaçao Vakantiehuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij delen alleen contactgegevens met eigenaar/beheerder. Zij hebben een bewerkersovereenkomst met ons afgesloten dat deze contactgegevens alleen te gebruiken zijn om in contact met je te komen aangaande communicatie rondom verblijf in de accommodatie. Zij mogen dus niet jouw gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Heb je vermoeden dat dit toch gebeurd dat kun je een mail naar info@curacaovakantiehuis.com sturen o.v.v. accommodatie en verblijfperiode.

Boek je vliegtickets? Dan worden jouw contactgegevens gedeeld met de aanbieder. Hij is dan vanaf dat moment verantwoordelijk voor de juiste verwerking en bewaking van je persoonlijke gegevens.

Huur je een auto? Dan worden jouw contactgegevens gedeeld met de aanbieder. Deze is dan vanaf dat moment verantwoordelijk voor de juiste verwerking en bewaking van je persoonlijke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Curaçao Vakantiehuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Curaçao Vakantiehuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@curacaovakantiehuis.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Curaçao Vakantiehuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Curaçao Vakantiehuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@curacaovakantiehuis.com

Zoeken

mei 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

juni 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Volwassenen (vanaf 2+)
Afmeting
Prijs

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare